Daha sonraki yazılara referans verebilmek amacıyla yazılmıştır.

İşletim Sistemi

CentOS

Gerekli paketleri kurun.

$ sudo yum install -y yum-utils \
 device-mapper-persistent-data \
 lvm2

Kararlı repository ekleyin.

$ sudo yum-config-manager \
  --add-repo \
  https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

Docker'ı kurun.

$ sudo yum install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Docker'ı çalıştırın.

$ sudo systemctl start docker

Merhaba Dünya konteynerini çalıştırın.

$ sudo docker run hello-world

Debian

$ sudo apt-get update

Gerekli paketleri kurun.

$ sudo apt-get install \
  apt-transport-https \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg2 \
  software-properties-common

Docker resmi GPG key'i ekleyin.

$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo apt-key add -

Kararlı repository ekleyin.

$ sudo add-apt-repository \
  "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian \
  $(lsb_release -cs) \
  stable"

$ sudo apt-get update

Docker'ı kurun.

$ sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Merhaba Dünya konteynerini çalıştırın.

$ sudo docker run hello-world

Fedora

Gerekli paketleri kurun.

$ sudo dnf -y install dnf-plugins-core

Kararlı repository ekleyin.

$ sudo dnf config-manager \
  --add-repo \
  https://download.docker.com/linux/fedora/docker-ce.repo

Docker'ı kurun.

$ sudo dnf install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Docker'ı çalıştırın.

$ sudo systemctl start docker

Merhaba Dünya konteynerini çalıştırın.

$ sudo docker run hello-world

Ubuntu

$ sudo apt-get update

Gerekli paketleri kurun.

$ sudo apt-get install \
  apt-transport-https \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg-agent \
  software-properties-common

Docker resmi GPG key'i ekleyin.

$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

Kararlı repository ekleyin.

$ sudo add-apt-repository \
  "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(lsb_release -cs) \
  stable"

$ sudo apt-get update

Docker'ı kurun.

$ sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Merhaba Dünya konteynerini çalıştırın.

$ sudo docker run hello-world

Proje çalışmış olması gerekiyor.

Windows

Microsoft Windows 10 Professional ya da Enterprise 64-bit gerekiyor.

Eğer Hyper-V aktif değilse kurulum sırasında bunu aktif edecektir. Hyper-V'den dolayı sanallaştırma ve emulatorler çalışmayacaktır.

Docker Desktop indirip kurulumu gerçekleştirdikten sonra sağ alt'ta docker simgesini görüyor olmanız gerekiyor.

Merhaba Dünya konteynerini çalıştırın.

docker run hello-world

MacOS

Apple Mac OS Sierra 10.12 sürümü ya da daha yüksek sürüm gerekiyor.

Docker Desktop indirip kurulumu gerçekleştirdikten sonra üst tarafta docker simgesini görüyor olmanız gerekiyor.

Merhaba Dünya konteynerini çalıştırın.

docker run hello-world

Kaynak