XPath ile sorgulamalara devam ediyoruz.

Kullanımlar ;

  • eleman : Bu şekilde sorgularsanız size bütün "eleman" isimli elemanları getirir.
  • / : ile başlarsanız eğer kök elemanda ulaşmak istediğiniz elemana kadar yazmanız gerekir.
  • // : seçili olan elemandan sonra bütün elemanlarda sorgulama yapar.
  • . : seçili olan eleman
  • .. : seçili olan elemanın üstündeki eleman
  • @ : elemanın etiketinde sorgulamak için kullanırız.

Örnekler ile devam edelim zaten üsteki özelliklerle ilgili örnek bir önceki konuda mevcut şimdide etiket sorgulayalım.

<?php
$xml = simplexml_load_file("kutuphane.xml");
$sonuclar = $xml->xpath('kitap[@isbn="9759954949"]'); // kitap elemanın isbn etiketinin 9759954949 olanı getiriyoruz.
foreach ($sonuclar as $key => $value) {
 echo $value->adi;
}
?>
// Ekran Çıktısı
Yunus Emre Divanı

Yukarıda görmüş olduğunuz gibi etiket için [@etiket="değer"] şeklinde sorgulama yapabiliyoruz bunu yukarıdaki diğer özellikler ile kullanarak xml üzerinde sorgulama işlemlerimizi xpath dili ile gerçekleştirebiliriz.