Tag: dtd

XML DTD - Document Type Definition

XML'de veri ve ağaç yapısı nasıl tanımlarız.
12.05.2015 · 4 min read